5 września 2023

Biuletyn Parafialny nr 616

03.09.2023

BIULETYN  PARAFIALNY

PARAFII   PW.   ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW
 SZYMONA  i  JUDY  TADEUSZA  w  CHWASZCZYNIE

XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA    

03.09.2023 rok

Rok X nr 618

Redakcja: Ks. Piotr Gruba i Młodzież

 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zapowiada swoją śmierć krzyżową. Święty Piotr niejako instynktownie reaguje na te zapowiedzi i stwierdza, że nie pozwoli w ten sposób umrzeć Panu Jezusowi. W pierwszej chwili reakcję św. Piotra oceniamy pozytywnie. Jednak reakcja Pana Jezusa jest zaskakująco inna. Bardzo zdecydowanie gani św. Piotra i porównuje jego sposób myślenia do szatańskiego. Cóż ma znaczyć takie podejście? Czego Pan Jezus chce nas nauczyć?

Po pierwsze, Jezus Chrystus wskazuje, że to On jest Panem swojego życia. Że śmierć, którą zapowiada, nie jest Mu narzucona, ale On sam na nią się zgadza. Mając pokłady Boskiej wszechwiedzy w swojej ludzkiej samoświadomości odkrywał z czasem, że celem Jego ziemskiej wędrówki jest krzyż – odkupieńcza śmierć. Zdając sobie z tego sprawę, z odwagą stawiał czoła tej bolesnej przyszłości. Mówiąc o niej uczniom, nie chciał, aby przeciwdziałali zapowiadanemu biegowi wydarzeń. Rozumiał, że są one częścią historii zbawienia i jako takie muszą się wydarzyć.

Po drugie, Pan Jezus był całkowicie posłuszny swojemu Ojcu i takiego posłuszeństwa uczył i wymagał od swoich uczniów. Widać to, w tym odważnym i zdecydowanym zganieniu św. Piotra słowami: zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu (por. Mt 16, 23). Słowa zjedź mi z oczu (Mt 16, 23) oznaczają stań za mną, zajmij właściwe Ci miejsce. Dla każdego człowieka takim miejscem jest miejsce za Panem Bogiem. Człowiek nie powinien zajmować pozycji, która należy się Bogu. Pragnienie bycia jak Bóg, jest pragnieniem diabelskim. Pan Jezus nazywa Piotra szatanem, ponieważ ten chce poprawiać Boże rozporządzenia, które Pan Jezus objawił swym uczniom.

Nie jest łatwo zrozumieć, że ocalenie życia fizycznego nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Są takie sytuacje w naszym życiu, kiedy trzeba być gotowym na oddanie swojego życia, aby móc żyć wiecznie w niebie. Poddanie się woli Bożej, Bożym rozporządzeniom wobec naszego życia, jest poważnym wyzwaniem dla nas ludzi. Nie rezygnujmy jednak z bycia poddanymi Panu Bogu. W postawie synowskiego posłuszeństwa Bogu, jest nasze prawdziwe ocalenie 

 

ks. Piotr

ks. Sebastian

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
160 0.07816481590271