12 stycznia 2021

Biuletyn Parafialny nr 479

10.01.2021

BIULETYN  PARAFIALNY

PARAFII   PW.   ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW
 SZYMONA  i  JUDY  TADEUSZA  w  CHWASZCZYNIE

NIEDZIELA  CHRZTU  PAŃSKIEGO

10.01.2021 rok

Rok IX nr 480

 

Redakcja: Ks. Piotr Gruba i Młodzież

 

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy

 

   Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

 

Objawienie

 

Gdy chcemy poznać definicję słowa „objawienie” możemy znaleźć w różnych słownikach kilka wyjaśnień. Tłumaczy się to jako: fakt, zjawisko lub osoba, które pojawiły się nagle i odkryły przed kimś coś dotąd nieznanego; nagłe uświadomienie sobie istnienia czegoś dotąd nieznanego; zespół zasad i tez wiary uznane za pochodzące od Boga. Objawienia od niepamiętnych czasów interesowały czy nawet intrygowały ludzkość pobudzając do działania.

Objawienie rozumiane jako odsłonięcie przed kimś jakiejś tajemnicy, jest fundamentem Pisma Świętego. Autor natchniony w prologu listu do Hebrajczyków wspomina, że „wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”. Ten krótki fragment zawiera bardzo wiele treści. Odnosi się do przesłania, które Pan Bóg objawił Abrahamowi, Mojżeszowi i innym ludziom Starego Testamentu. Warto podkreślić to, że to nie człowiek wymyślił Boga, ale to sam Bóg objawił się narodowi wybranemu. Zaś jego zadaniem było poznawać Boga, wypełniać Jego prawo i współpracować z Nim dla swojego własnego dobra. Już od początku Bóg objawił się jako miłujący Ojciec. Druga część cytowanego wyżej zdania odnosi się do czasów Chrystusa, nazwanych przez autora dniami ostatecznymi, w których Bóg przemówił do nas przez Syna. Ostatnio przeżywaliśmy święto Objawienia Pańskiego wspominając Mędrców, którzy przyszli oddać pokłon narodzonemu Królowi. W tym przypadku Bóg objawił swojego Syna poganom poprzez gwiazdę świecącą na niebie, która ich zaprowadziła do upragnionego celu. Natomiast dzisiaj, w święto Chrztu Pańskiego, Bóg objawia swojego Syna poprzez słowo z nieba usłyszane zaraz po chrzcie w Jordanie: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie”.

Istotna jest nie tylko treść objawienia. Oprócz usłyszanego konkretnego słowa niezbędna jest nasza reakcja na nie. Treść objawienia wraz z naszą odpowiedzią stanowią całość, czyli dialog Boga z człowiekiem. Abraham usłyszawszy, że będzie ojcem wielu narodów, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, mógł mieć wiele wątpliwości, ponieważ on i jego niepłodna żona byli już w podeszłym wieku. Musiał uwierzyć w coś zgoła niemożliwego i… uwierzył. Mojżesz, który otrzymał zadanie wyprowadzenia ludu z Egiptu napotkał szereg trudności ze strony opornego faraona, a nawet swojego własnego ludu, który potem nie raz szemrał na pustyni, ale… uwierzył i zdecydował się na działanie. Syn Boży, Jezus Chrystus też wykonał swoje posłannictwo bycia Zbawicielem, co nawet dla Jego własnych uczniów wydawało się nie do pojęcia i którzy nawet odwodzili go od tego planu.

Teraz czas na nas. Otrzymaliśmy objawienie. Trzeba nam przede wszystkim poznać jego treść, czyli zgłębić prawdy naszej wiary przekazanej nam przez samego Boga. Należy odpowiedzieć na nie i w taki sposób rozpocząć lub kontynuować naszą przygodę z Bogiem, czyli życie w Królestwie Bożym. Współpracujmy z Bogiem  w zadaniu zbawienia świata. Jakie to piękne zadanie! Do wypełnienia go wyposażmy się w dary Ducha Świętego.

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że objawiłeś się światu…..

 

Maria 

ks. Adam

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
160 0.092242956161499