23 listopada 2020

Biuletyn Parafialny nr 472

22.11.2020

BIULETYN  PARAFIALNY

PARAFII   PW.   ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW
 SZYMONA  i  JUDY  TADEUSZA  w  CHWASZCZYNIE

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA XXXIV  NIEDZIELA   ZWYKŁA

22.11.2020 rok

Rok IX nr 473

 

Redakcja: Ks. Piotr Gruba i Młodzież

 

Bogactwo i różnorodność życia konsekrowanego w Kościele – cz. 1

 

Kościół rozumiany jako wspólnota życia i świętości składa się z trzech stanów: osób świeckich, pasterzy (kapłanów) i osób konsekrowanych. Osobom konsekrowanym chcemy poświęcić najbliższe 3 artykuły w naszym biuletynie, aby pełniej zrozumieć kim są, poznać różne formy życia konsekrowanego oraz ich specyfikę.

Termin „konsekracja” (łac. consecratio – pobłogosławienie, poświęcenie) oznacza uroczysty akt, przez który człowiek w szczególny sposób oddaje się Bogu. Osoba konsekrowana składa śluby lub przyrzeczenia posłuszeństwa, ubóstwa i czystości, aby wybierając styl życia radami ewangelicznymi pełniej i wierniej naśladować  Jezusa, Nauczyciela i Mistrza.

Ślub czystości jest ślubem miłości, wyrazem oddania się Bogu niepodzielnym sercem. Oddanie się Jemu do dyspozycji w miłowaniu wszystkich braci. Jest zaproszeniem do szczególnej czystości serca.

Ślub ubóstwa głosi, że Bóg jest jedynym, prawdziwym bogactwem człowieka. Wszystko mamy u Boga i od Boga. Uczy nas wdzięczności za to co otrzymujemy, uczy dzielenia się tym co posiadamy, zaprasza do czynienia całkowitego daru z siebie dla innych.

W posłuszeństwie praktykowanym na wzór Chrystusa, którego pokarmem było wypełnianie woli Ojca, chodzi o rozeznawanie jaka jest wola Boga w mojej codzienności i wybieranie jej.

            Osoby konsekrowane są dane Kościołowi jako widoczny znak obecności już tutaj na ziemi Królestwa Bożego. Św. Jan Paweł II powiedział, że „Kościół wiele ze swego piękna zawdzięcza niezliczonym charyzmatom życia konsekrowanego, które Duch Święty wzbudzał wśród wiernych w kolejnych stuleciach, poczynając od wspólnoty apostolskiej aż do dzisiaj. Przez samą swoją obecność osoby konsekrowane są znakiem Chrystusa i Jego stylu życia, wezwaniem dla wszystkich, by niczego nie przedkładać ponad Boga i Jego Królestwo oraz wzorem poświęcenia się modlitwie i służbie bliźniemu”.

Do życia radami ewangelicznymi zaproszony jest każdy chrześcijanin, bez wyjątku. Dla różnych stanów życia (osób świeckich, duchownych, konsekrowanych) sposób praktykowania czystości, ubóstwa i posłuszeństwa jest inny. Jesteśmy wszyscy zaproszeni do refleksji – jak w konkrecie naszego życia możemy te wartości realizować.

 

Agnieszka 

ks. Adam

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
160 0.095227956771851