19 października 2020

Biuletyn Parafialny nr 467

18.10.2020

BIULETYN  PARAFIALNY

PARAFII   PW.   ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW
 SZYMONA  i  JUDY  TADEUSZA  w  CHWASZCZYNIE

XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

18.10.2020 rok

Rok IX nr 468

 

Redakcja: Ks. Piotr Gruba i Młodzież

 

Być wybranym

 

Każdy z nas jako chrześcijan, jest człowiekiem wybranym przez Boga. Gdy skupimy się na słowie Bożym z dzisiejszych czytań, zauważymy, że Bóg wybierając kogoś do jakiegoś zadania wyposaża go we wszystko, co jest potrzebne, żeby to zadanie wykonać. Tak właśnie było z królem Cyrusem, którego Bóg ujął „za prawicę”, czyli podał mu rękę, żeby mógł „ujarzmić przed nim narody”. Tak samo jest z nami. Każdy z nas powołany jest do tego, aby wykonał swoje zadanie, które Bóg nam wyznacza. Bycie chrześcijaninem to wielkie wyzwanie, ponieważ chodzi nie tylko o to, żeby każdy z nas karmił się słowem Bożym, przyjmował Komunię Świętą, żył godnie, ale również potrafił dzielić się swoją wiarą i budować innych. Sprostać temu zadaniu to przede wszystkim odczytać, czego chce od nas Bóg i to wykonać. Nasuwa się tu pytanie, jak się do tego zabrać.

Najlepiej zacząć od uwielbienia Boga. Dzisiejszy psalm jest formą takiego uwielbienia, ponieważ pokazuje nam, za co możemy wielbić Boga. Możemy więc rozgłaszać Jego cuda, docenić to, że stworzył niebiosa, uznać Jego potęgę, oddać chwałę Jego imieniu, głosić, że On jest królem i że jest sprawiedliwy. Jeśli naprawdę Go uwielbimy poprzez to, że uznamy Go jako naszego Pana i Zbawiciela i zaufamy Mu, będziemy gotowi dzielić się z innymi radością bycia chrześcijanami, czyli Jego wyznawcami. Święty Paweł, w liście do Tesaloniczan dziękuje Bogu za wiarę, nadzieję i miłość tych ludzi i docenia to, że wszystko dokonało się nie tylko samym głoszeniem słowa, ale przede wszystkim mocą i działaniem Ducha Świętego.

Bardzo ważną rzeczą jest nasza świadomość, że służąc Bogu nie działamy sami, w pojedynkę, ale jesteśmy wyposażeni właśnie w moc Ducha Świętego, który w nas i przez nas działa.

Ważne jest to, żebyśmy w naszym życiu doczesnym umieli oddawać Bogu to, „co należy do Boga”. Tak uczy nas Jezus Chrystus, który pokazuje nam, jak żyć i jak umieć pogodzić życie doczesne z życiem w Bogu. Oddanie cezarowi tego, co należy do cezara a Bogu to, co należy do Boga jest umiejętnością, która pozwala na to, żeby umieć żyć godnie. Żyć godnie, to żyć według nauki Chrystusa. Pan Jezus oczekuje od nas uczciwości w małych i wielkich sprawach, ale jednocześnie chce, żeby sprawy doczesne, czyli nasza troska o byt nie przysłaniała nam naszego powołania.

Prośmy Pana, żeby pokazał nam, co czynić i jak żyć, żeby wypełniać Jego wolę wobec nas samych i całego świata.

 

Maria 

ks. Adam

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
160 0.091649770736694