12 sierpnia 2020

Biuletyn Parafialny nr 457

09.08.2020

BIULETYN  PARAFIALNY

PARAFII   PW.   ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW
 SZYMONA  i  JUDY  TADEUSZA  w  CHWASZCZYNIE

XIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA

09.08.2020 rok

Rok VIII nr 458

 

Redakcja: Ks. Piotr Gruba i Młodzież

 

Spotkać Boga

 

Każdy chrześcijanin jest dobrze wyposażony w narzędzia wiary. Jednym z nich jest wspólnota Kościoła, która uczy każdego z nas bardzo ważnej rzeczy – jedności. Kolejnym darem, w który Bóg nas wyposaża, jest Jego słowo zawarte przede wszystkim w Piśmie Świętym, nauce Kościoła czy nawet w drugim człowieku, w którym, tak jak w każdym z nas, mieszka sam Duch Święty. Bóg chce, żeby człowiek wzrastał w jedności z Nim, z sobą samym i bliźnimi, i tak budujemy Królestwo niebieskie na ziemi. Warto sobie zadać pytanie: czy moja wiara jest żywa, czy może już martwa? Żywa wiara rodzi się przede wszystkim ze spotkania z Bogiem. Warto więc zadać sobie pytanie: czy kiedykolwiek spotkałem czy spotkałam Boga? Bóg objawił się nam jako wspólnota trzech osób, będąca jednym i jedynym Bogiem. Jest to niełatwa tajemnica do zrozumienia, ale sprzyjająca spotkaniu z Nim. Możemy przecież rzucić się w miłujące ramiona Ojca, możemy spotkać Pana Jezusa – Syna Bożego, który wciąż na nas czeka, możemy wreszcie usłyszeć czy doświadczyć Ducha Świętego, który sowicie obdarowuje nas różnymi zdolnościami czy umiejętnościami.

Eliasz spotkał Boga na górze Horeb. To ta sama góra, na której Mojżesz rozmawiał ze Stwórcą. Bóg objawił się Mojżeszowi jako dawca przykazań, przewodnik do ziemi obiecanej. Natomiast Eliasz spotkał Boga nie w szalejącej wichurze, ani nie w trzęsieniu ziemi, nawet nie w ogniu, ale w szmerze łagodnego powiewu.

Wejdźmy dzisiaj do groty, tak jak Eliasz i nasłuchujmy. Może spotkamy Boga. Jeśli tak, wsłuchajmy się w Jego słowo. Może Bóg ogłosi nam pokój i szczęście, tak jak w dzisiejszym psalmie. Warto posłuchać, co mówi do nas Bóg. On nigdy nie będzie miał dla nas złych wieści. Jeśli spotyka nas burza życiowa, On uspokoi wichurę. Jeśli ktoś nas zrani, On pokaże nam, że jako Jego dzieci jesteśmy bardzo wartościowi. Święty Paweł zwierzył się Rzymianom ze smutku i bólu, który odczuwał, ponieważ jego rodacy nie przyjęli Chrystusa jako Zbawiciela, który przecież był również ich rodakiem według ciała. Jeśli odczuwamy odrzucenie, tak jak Chrystus, On nas ukoi i da nam umiejętność znoszenia cierpień, upokorzenia i bólu, bo sam tego doświadczył. Dzisiaj Chrystus kroczy po jeziorze w naszą stronę. Dobrze jest nie być jedynie obserwatorem tego wyczynu czy cudu. Najlepiej, tak jak Piotr, wyjść Mu naprzeciw, wbrew wszystkiemu. Nawet, jeśli zwątpimy i zaczniemy tonąć, On nam poda rękę.

Jak dobrze jest żyć nadzieją w Bogu i wiarą, że spotkanie z Nim wprowadza nas w nowy wymiar wiary.

 

Maria 

ks. Adam

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
160 0.1936149597168