22 czerwca 2020

Biuletyn Parafialny nr 450

21.06.2020

BIULETYN  PARAFIALNY

PARAFII   PW.   ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW
 SZYMONA  i  JUDY  TADEUSZA  w  CHWASZCZYNIE

XII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

21.06.2020 rok

Rok VIII nr 451

 

Redakcja: Ks. Piotr Gruba i Młodzież

 

Ile razy w ciągu dnia można przyjmować Komunię świętą?

 

Kościół zaleca przyjmowanie Komunii świętej podczas Mszy świętej, ponieważ jest ściśle związana ze sprawowaną Eucharystią. Może się jednak zdarzyć - zwłaszcza poza niedzielą - że ktoś ze względu na pracę czy zdrowie nie jest w stanie być na całej Eucharystii. Może wtedy poprosić kapłana o udzielenie Komunii świętej poza Mszą świętą (tzw. obrzęd Komunii świętej poza Mszą świętą). W obecnym czasie, mając na względzie dobro duchowe wiernych i nałożone ograniczenia, wielokrotnie mogliśmy uczestniczyć w obrzędzie Komunii świętej. Trzeba jednak pamiętać, że Kościół żyje dzięki Eucharystii, czyli dzięki temu, czego jesteśmy świadkami podczas całej Mszy świętej.

Należy podkreślić, że po raz drugi tego samego dnia można przyjąć Komunię świętą jedynie podczas Mszy świętej, w której się w pełni uczestniczy, tzn. od obrzędów wstępnych rozpoczynających się znakiem krzyża, aż do obrzędów zakończenia zwieńczonych błogosławieństwem. Jak już zaznaczyliśmy powyżej chodzi o faktyczne uczestnictwo w całej Mszy świętej, a nie tylko w jej kawałku. Zdarza się, że przystępujemy jakiegoś dnia najpierw do Komunii świętej, bo nie liczymy się z tym, że będziemy jeszcze tego samego dnia na Eucharystii. Potem okazuje się w ciągu dnia, że jest Msza święta za kogoś bliskiego albo nasza wspólnota ma spotkanie eucharystyczne. Dobrze jest wtedy przystąpić do Komunii świętej po raz drugi. Pamiętajmy jednak, że za pierwszym razem uczestniczyliśmy wyłącznie w obrzędzie Komunii świętej, za drugim razem konieczne jest uczestnictwo w całej Mszy świętej. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której za pierwszym razem przyjmiemy Komunię świętą uczestnicząc w całej Mszy świętej, a po raz drugi wyłącznie w obrzędzie Komunii świętej.

Prawo Kościoła rzymsko-katolickiego spisane w Kodeksie Prawa Kanonicznego nie mówi nic o Komunii świętej po raz trzeci. Wyjątkiem są kapłani, którzy w niedziele i w dni powszednie z ważnych przyczyn mogą trynować czy kwadrynować. Jeśli ktoś z wiernych uczestniczy w kościele przez kolejne trzy Msze święte i za każdym razem przystępuje do Stołu Pańskiego, traci wrażliwość ducha. Konsekwencją przyjęcia Eucharystii ma być nie tyle pozostanie na następnej i następnej Mszy Świętej, co pragnienie apostolatu i czynienia dzieł miłosierdzia. Słowa kapłana na koniec Eucharystii brzmią: "Idźcie w pokoju Chrystusa", a nie "Zostańcie w kościele". Mamy zrobić dziękczynienie po Mszy świętej, a potem z miłością i pokojem Chrystusa iść do naszych braci i sióstr.

 

na podstawie wypowiedzi ks. Marka Kruszewskiego

ks. Adam

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
160 0.095883846282959