15 czerwca 2020

Biuletyn Parafialny nr 449

14.06.2020

BIULETYN  PARAFIALNY

PARAFII   PW.   ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW
 SZYMONA  i  JUDY  TADEUSZA  w  CHWASZCZYNIE

XI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

14.06.2020 rok

Rok VIII nr 450

 

Redakcja: Ks. Piotr Gruba i Młodzież

 

Być robotnikiem

 

Po niedzieli Zesłania Ducha Świętego rok kościelny prowadzi nas poprzez czas okresu zwykłego, który możemy owocnie wykorzystać na doświadczenie działania Ducha Świętego w nas i przez nas.

Dobrze się składa, że Liturgia Słowa XI niedzieli zwykłej wprowadza nas w tajniki Bożego działania. Dziś słuchamy fragmentu Ewangelii o rozesłaniu Dwunastu. Słowa Pana Jezusa: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, są wyrazem Jego troski o swój lud, który porównał do owiec nie mających pasterza. W związku z powyższym Pan Jezus posyła Dwunastu z orędziem o nadchodzącym królestwie Bożym. Ewangelia wymienia imiona owych Dwunastu, którym Pan Jezus daje konkretne wskazania gdzie iść, co mówić, a co najważniejsze wyposaża ich na drogę. I to jak wyposaża!

Wydawać by się mogło, że na drogę należałoby wziąć tobołek z potrzebnymi rzeczami oraz żywność. Jednak Pan Jezus wyposażył swoich Apostołów w moc Ducha Świętego, aby uzdrawiali chorych, wskrzeszali umarłych, oczyszczali trędowatych, wypędzali złe duchy i żeby czynili to bezinteresownie wyjaśniając: Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

Takie samo wskazanie skierowane jest do każdego z nas. Jesteśmy chrześcijanami, a więc jesteśmy posłani, tak jak Apostołowie. Mamy być robotnikami idącymi na żniwo. Otrzymaliśmy takie same wskazania. Przede wszystkim Pan Jezus wzywa każdego z nas po imieniu. Tak, jak wypisane są imiona Dwunastu, tak każdy z nas na chrzcie świętym otrzymał imię i został wyznaczony, tzn. posłany, aby być robotnikiem. Otrzymaliśmy wskazania oraz zostaliśmy wyposażeni w moc Ducha Świętego. Dobrze jest odkrywać tę moc, rozpoznawać jakimi darami i talentami zostaliśmy obdarzeni. Żeby to odkryć, trzeba zacząć działać. Wtedy doświadczymy, co mamy czynić, jak mamy to robić i z czego korzystać.

Jak zacząć działać? Należy po prostu zapytać lub poprosić Ducha Świętego o to, żeby nas prowadził. Trzeba otworzyć się na słowo Boga, przyjąć Jego plan działania i odważyć się postawić pierwszy krok. Pan Bóg dokona reszty. Takie doświadczenie wiary sprawi, że będziemy ludźmi wolnymi i szczęśliwymi, bo uwolnimy się z niewoli samych siebie i zaczniemy pracować dla Pana.

Panie Jezu, wypraw mnie jako robotnika na swoje żniwo…

 

Maria 

ks. Adam

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
160 0.089949131011963