7 czerwca 2020

Biuletyn Parafialny nr 448

07.06.2020

BIULETYN  PARAFIALNY

PARAFII   PW.   ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW
 SZYMONA  i  JUDY  TADEUSZA  w  CHWASZCZYNIE

NIEDZIELA  TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ

07.06.2020 rok

Rok VIII nr 449

 

Redakcja: Ks. Piotr Gruba i Młodzież

 

Jedność w Bogu

 

Dzisiejsze święto, czyli uroczystość Trójcy Świętej, przypomina nam, kim jest Bóg. W zasadzie uwaga nas, chrześcijan, najbardziej skupia się na osobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, bo to On zstąpił na ziemię, objawił się światu, był jednym z nas, poniósł za nas ofiarę przebłagalną za grzechy, zmartwychwstał i zasiada po prawicy Ojca. Jest nam bliski. Wiemy o Nim wiele ze świadectwa naocznych świadków i dzięki temu łatwiej nam wyobrazić Go sobie, poznać Go lepiej i wejść z Nim w osobistą relację. Ale Panu Jezusowi chodziło też o to, żeby poznać Ojca, którego wciąż przedstawiał swoim uczniom i dużo o Nim mówił. Co prawda, Pan Jezus mówił o swoim Ojcu nie tylko wprost, ale też w przypowieściach, szczególnie pokazując Jego miłość do ludzi, czynił tak, m. in. w przypowieści o synu marnotrawnym. Być może Izraelitom było łatwiej słuchać o Ojcu niż nam, ponieważ Bóg objawił się całe wieki wcześniej ludowi wybranemu poprzez pośrednictwo Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza i wielu innych mężów Bożych. Izraelici byli przyzwyczajeni do mówienia o Bogu Jahwe, poprzez ustną tradycję i Pisma. A więc mieli wielki skarb, wiarę w Jednego Boga, którego szanowali, kochali, jednocześnie bojąc się Jego sprawiedliwości i konsekwencji w prowadzeniu ich drogą, z której często zbaczali przez grzech. Jednakże z utęsknieniem wyczekiwali nadejścia obiecanego przez Boga Mesjasza, w którym widzieli Kogoś, kto wybawi ich z niewoli. I doczekali się. Pan Jezus cierpliwie uczył ich, kim jest Ojciec, uwydatniając nie tylko Jego sprawiedliwość, ale przedstawiając Jego wielką miłość, dobroć, łagodność, dzięki czemu mogli nauczyć się postrzegać Boga jako Kogoś bliskiego, czyli miłującego Ojca.

Teraz kolej na nas. Warto zwracać się wprost do Ojca, tym bardziej, że Pan Jezus pozwolił nam nazywać Ojca bardziej zdrobniale, intymnie, czyli „Abba”, co znaczy „Ojcze”. Nauczył nas nawet Modlitwy Pańskiej, która zawiera w sobie dosłownie wszystko. Ta modlitwa jest wielkim manifestem uwielbienia Boga w słowach „Niech się święci Imię Twoje” a zarazem wielką prośbą o wszystko!

Kolejnym aspektem nauczania Jezusa Chrystusa było przygotowanie ludzi na przyjście kolejnej, trzeciej Osoby Boskiej, Ducha Świętego, którego Pan Jezus wielokrotnie zapowiadał i który przyszedł do nas w dniu Pięćdziesiątnicy.

Czujmy się obdarowani, ponieważ mamy Boga w trzech Osobach i możemy się zwracać do każdej z nich. Dzisiaj Bóg zaprasza nas do tej Boskiej jedności, żebyśmy doświadczyli i poznali, jak bardzo jesteśmy umiłowani. On jest naprawdę z nami. Uczy nas jedności, tak jak sam jest Jednością. Patrząc na wzór Boskiej jedności budujmy i rozprzestrzeniajmy tę jedność w sobie samych, naszych bliskich i na całym świecie. Jesteśmy powołani do tego. Modlitwa o taką właśnie jedność była przecież zasadniczą częścią modlitwy Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. Postarajmy się wypełnić prośbę naszego Mistrza, tym bardziej, że mamy wsparcie w postaci łaski Pana Jezusa, miłości Boga i daru jedności w Duchu Świętym, o czym przypomniał nam dzisiaj święty Paweł.

Maria

ks. Adam

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
160 0.20769810676575