2 maja 2020

Biuletyn Parafialny nr 443

03.05.2020

BIULETYN  PARAFIALNY

PARAFII   PW.   ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW
 SZYMONA  i  JUDY  TADEUSZA  w  CHWASZCZYNIE

IV NIEDZIELA  WIELKANOCNA  

03.05.2020 rok

Rok VIII nr 444

 

Redakcja: Ks. Piotr Gruba i Młodzież

 

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy

Módlmy się, aby diakoni wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

 

 

Królestwo Boże

 

 

Czas wielkanocny w roku kościelnym daje nam możliwość przeżycia Śmierci i Zmartwychwstania naszego Mistrza, ale jednocześnie wprowadza nas w inny temat, a mianowicie co dalej? Przeżyliśmy pamiątkę Zmartwychwstania, cieszymy się, że Męka Chrystusa i Jego Śmierć nie poszła na marne, że zostaliśmy odkupieni i że dzięki Niemu zostaniemy zbawieni. Ale naszym zadaniem nie jest bierne oczekiwanie na ten moment, kiedy odejdziemy już do Pana, ale oczekiwanie czynne. Owo czynne oczekiwanie powinno być, zgodnie z prośbą samego Pana Jezusa i Jego wezwaniem, szukaniem Królestwa Bożego. Pan Jezus bardzo często mówił o nim w słowach: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże” (Mt 1,15) lub „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy Królestwo Boże” (Łk 18, 16) albo jeszcze „Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17,21). Nauka Jezusa o Królestwie Bożym zawiera zdania, które wyjęte z kontekstu może nie mówią zbyt wiele, ale czytając Ewangelie całościowo możemy sobie uświadomić, co znaczą. Gdy Pan Jezus odszedł już do nieba, Jego uczniowie zaczęli budować Jego Królestwo tu, na ziemi i zbudowali Kościół, wspólnotę wierzących, którzy razem idą drogą ku zbawieniu. Skoro idą razem, oznacza to, że Królestwo Boże ma wymiar nie indywidualny, ale wspólnotowy. A więc dobrze jest dzielić się wszystkim, co mamy z bliźnimi. A co mamy? Przede wszystkim dar wiary, który zachęca nas do działania. Mamy w sercu moc Ducha Świętego, który ubogaca nas, oprócz daru wiary, wieloma innymi talentami, które możemy wykorzystać w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. A najważniejsze jest to, że mamy Eucharystię, która jest niepojętym darem.

Skoro Królestwo Boże jest w nas, oznacza to, że kolejnym jego wymiarem jest duchowość. Ono jest w nas, a więc objawia się pokojem naszych dusz oraz daje nam umiejętność rozumienia nauki Chrystusa, jak również pozwala nam tę naukę rozważać i przekazywać światu. Takie dzielenie się pokojem, radością, wiedzą o Panu Jezusie i Jego Królestwie daje nam poczucie spełnienia i zrozumienia, że dotykamy spraw, które mają dużo szerszy wymiar niż to, co wiemy i dostrzegamy, czyli zanurzamy się w cały wielki ocean doświadczenia cudu bliskości z Bogiem.

Kolejną ważną cechą opisującą Królestwo Boże jest jego wielkość. Pan Jezus mówił o ziarnku gorczycy oraz o zaczynie, z których obydwa mają zdolność szybkiego wzrostu. Właśnie naszym zadaniem jest budowanie wielkich rzeczy z małych rzeczy. Każdy z nas może zasiać gdzieś małe ziarenko wiedzy czy nawet jedno słowo, z którego wyrośnie piękny krzew. Warto to robić, bo tego nasz Mistrz od nas oczekuje.

Następnym aspektem nauczania Pana Jezusa o Królestwie jest szereg innych przypowieści, które pokazują, jak bardzo drogocenne ono jest, skoro porównane zostało z perłą lub skarbem ukrytym w roli, które ktoś chciał nabyć sprzedając wszystko, co miał. A więc warto wyrzec się wszystkiego, żeby znaleźć to Królestwo.

Pan Jezus jest Królem w swoim Królestwie, do którego nas zaprasza. Jest ono zupełnie inne niż znane nam królestwa i porządki polityczne na ziemi, takie jak: monarchie konstytucyjne czy demokracje. W tym Królestwie Władca jest sługą umywającym poddanym nogi, Władca oddaje życie za poddanych, a nie odwrotnie, wreszcie Władca sam wypełnia prawo, do którego nawołuje, a więc sam daje przykład jak żyć we wspólnocie, no i w końcu Władca sam karmi i żywi swoich poddanych zapewniając: „Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Trwajmy w Królestwie naszego Boga i budujmy je, a On zadba o nasze potrzeby.

 

Maria

ks. Adam

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
160 0.19801998138428