21 marca 2020

Biuletyn Parafialny nr 437

22.03.2020

BIULETYN  PARAFIALNY

PARAFII   PW.   ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW
 SZYMONA  i  JUDY  TADEUSZA  w  CHWASZCZYNIE

IV NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

22.03.2020 rok

Rok VIII nr 438

 

Redakcja: Ks. Piotr Gruba i Młodzież

 

Rozważania Wielkopostne – część 3

 

Wchodzimy już w czwarty tydzień Wielkiego Postu. Przeżywamy czasy trudne ze względu na epidemię. Obawiamy się wychodzić z domu, słusznie przestrzegając porad i wskazań fachowców, którzy pouczają nas, co zrobić, żeby się nie zarazić oraz żeby nie zarazić innych. Najtrudniejsze jest to, że źródłem zakażenia jest drugi człowiek, że infekcja roznosi się drogą kropelkową, a my przecież jesteśmy istotami społecznymi, tworzącymi wspólnoty, biorącymi czynny w nich udział, a więc ciężko nam się izolować. Człowiek bardzo tęskni za gestami wsparcia, dotykiem, czułym powitaniem czy wspólnym spędzaniem czasu. Wielu z nas musi przejść kwarantannę, inni są chorzy, jeszcze inni nie mogą pracować, a co za tym idzie powoli tracą źródło utrzymania.

Jest nam ciężko. Kolejnym utrudnieniem jest też ograniczone uczestnictwo w praktykach religijnych. Nie zaleca się wychodzenia na niedzielne Msze Święte z tytułu niebezpieczeństwa infekcji w wyniku przebywania w większych zgromadzeniach. Ale tu z pomocą przychodzi nam Kościół poprzez organizowanie licznych nabożeństw oraz transmitowanie Mszy Świętych, dzięki czemu możemy jednak korzystać z owoców Mszy Świętej, przyjmując Pana Jezusa w Komunii duchowej do naszych serc. Taka duchowa Komunia święta jest wielkim darem dla nas, bo umacnia nas i daje nadzieję oraz wzmacnia tęsknotę za fizycznym przyjęciem komunii świętej.

W takich uwarunkowaniach, w których teraz przyszło nam żyć warto dostrzec to, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy, bo mieliśmy wszystko na co dzień, a nawet w nadmiarze. Obecnie umiemy docenić wartość każdego spaceru; dobre słowo od sąsiada nawet, gdy wypowiedziane jest z daleka czy przez telefon; wartość wspólnej modlitwy; uśmiechu drugiego człowieka. Zaczęliśmy też dostrzegać potrzeby innych oraz uczymy się słuchać, co się do nas mówi. Mamy też więcej czasu na rozważania.

Pewien człowiek, który mieszka w Wielkiej Brytanii, pracuje tam i zmaga z codziennością, podobnie jak każdy z nas, powiedział, że chwilę obecną postrzega tak, jakby świat się zatrzymał. Wielu z nas na pewno ma takie samo wrażenie. Po co była taka gonitwa za pracą, pieniądzem, karierą, skoro w jednej chwili można wszystko stracić przez czynniki niezależne od nas? Takie i inne pytania można mnożyć. Ale odpowiedź na nie jest zawarta w nauczaniu Chrystusa. Warto w tym czasie, który jest nam teraz dany i na szczęście nie zabrany, zabrać się do lektury Nowego Testamentu, żeby lepiej poznać Chrystusa i znaleźć tam właśnie odpowiedzi na nurtujące nas wątpliwości czy pytania. Jest tam zawarte bogactwo treści i słowa wypowiedzianego z mocą, bo jest to Słowo Boże. Lektura Pisma Świętego pomoże nam odnaleźć się w tej trudnej dla nas godzinie życia i pomoże nam na nowo zrozumieć, po co żyjemy, za czym powinniśmy podążać i jak poprawić jakość naszego życia. Będzie to forma naszych prywatnych rekolekcji wielkopostnych, które, w połączeniu z uczestnictwem we Mszach Świętych on-line z przyjmowaniem duchowo Pana Jezusa w zaciszu naszych domów przyniosą piękne owoce przyjaźni z Panem Jezusem.

Maria

Komunia Duchowa

Na początku spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie: Czym jest Komunia duchowa i kiedy możemy ją przyjmować?

Komunia duchowa to spotkanie z Chrystusem w moim wnętrzu, tzn. w moim sercu i duszy. Poprzez Komunię duchową jednoczymy się z Nim, a On  wypełnia nas całkowicie. Toprzeżycie duchowe powinno towarzyszyć nam przy każdym przyjmowaniu Komunii Świętej sakramentalnej (tzn. fizycznej).

Komunię duchową możemy też przyjmować poza przestrzenią sakramentalną, czyli nie przyjmując Ciała i Krwi Jezusa w Eucharystii pod postacią chleba i wina.

Zaleca się ją szczególnie tym osobą, które z pewnych powodów nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszy Świętej – a więc chorym, uwięzionym, nie mogącym dotrzeć do kościoła, ale też w okresie pandemii czy wojny. Warto jednak pamiętać, że możemy ją przyjmować wszyscy i wielokrotnie podczas jednego dnia, nawet gdy uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i przystąpiliśmy do Stołu Pańskiego. W sytuacji gdy jesteśmy (tymczasowo lub stale) pozbawieni możliwości przyjmowania Komunii sakramentalnej, to niejako analogicznie uniemożliwia nam to przyjęcie pełnej Komunii duchowej.

Jak przyjmować Komunię duchową?

Komunia duchowa polega na wzbudzeniu w swoim sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z Panem Jezusem. W praktyce oznacza to chęć bycia z Nim w jedności, wiarę w Jego realną obecność w Eucharystii, świadomość jak wielkim jest ona darem i pragnienie jej przyjęcia. Nie chodzi tu jednak o uczucia czy emocje (choć mogą się one pojawić), ale o akt wiary, rozumu i woli.

Gdy uczestniczymy we Mszy Świętej fizycznie lub duchowo (poprzez media) sam sposób przyjmowania Komunii duchowej może być bardzo prosty i mieć formę krótkiej modlitwy czy aktu strzelistego .

W przypadku, gdy przystępujemy tylko do Komunii duchowej, nie uczestnicząc w żaden sposób we Mszy Świętej, najlepiej uczynić to w miejscu odosobnionym, wzbudzając żywą wiarę w Jezusa Chrystusa. Można w tym celu odmówić akt wiary, nadziei i miłości albo posłużyć się inną modlitwą spontanicznie przez siebie ułożoną. Następnie należy otworzyć swoje serce na Pana Boga i odmówić modlitwę Ojcze nasz przyjmując pokorną postawę dziecka Bożego. Po czym prostymi słowami prosimy Jezusa Chrystusa, aby przyszedł do naszego serca i zamieszkał w nim, np. Przyjdź, Panie Jezu, Chlebie żywy i zamieszkaj w mym sercu, bym zawsze należał tylko do Ciebie. Na koniec odmawiamy, tak jak w czasie Mszy Świętej, Baranku Boży i myślimy o przychodzącym do naszego serca Chrystusie.

W ciszy tego duchowego wydarzenia należy trwać przez kilka chwil. Potem uwielbiać  Pana Boga i dziękować Mu za otrzymaną łaskę.

Słuchając Mszy Świętej za pośrednictwem mediów możemy głębiej przyjąć Komunię duchową. Przystępujemy do niej w momencie, kiedy wierni uczestniczący fizycznie w transmitowanej Mszy Świętej przystępują do Komunii sakramentalnej. Pamiętajmy o zaproszeniu Pana Jezusa do naszego serca w formie krótkiej i spontanicznej modlitwy.

 
 

Przykładowe modlitwy przyjęcia Komunii duchowej:

*

Przyjdź, Panie Jezu, Chlebie żywy i zamieszkaj w mym sercu, bym zawsze należał tylko do Ciebie.

*

O mój Jezu, wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, proszę przyjdź duchowo do mego serca.  Nakarm mego ducha Chlebem, który zstąpił z nieba i nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie.

*

Kocham Cię Boże. Kocham, bo Ty pierwszy mnie umiłowałeś. Przychodzę do Ciebie prosząc byś wszedł  w moje życie i rozlał łaskę tam, gdzie jest najtrudniej. Naucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją świętą wolę.

*

 

Wierzę Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postacią chleba i wina. Kocham Cię z całego serca. Żałuję za wszystkie moje grzechy. Oddaję Ci się całkowicie i proszę zamieszkaj w moim sercu. Nie dopuść, abym kiedyś oddalił/a się od Ciebie.

 

                                                                                                                                                                                             opracował ks. Piotr

ks. Adam

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
160 0.19591879844666