Cmentarz

Do wiadomości opiekunów grobów na cmentarzu parafialnym w Chwaszczynie.

Informujemy, że została przeprowadzona inwentaryzacja całego cmentarza. Nastąpił nowy podział na sektory, rzędy i numery grobów. Groby, w których nikt nie był pochowany przez ostatnie 20 lat i więcej powinny być zgodnie z obowiązującymi przepisami cmentarnymi przedłużone poprzez uiszczenie odpowiedniej opłaty w biurze parafialnym (można przedłużać na 10 lat-opłata 30 zł za rok). Gospodarze tych grobów powinni zgłosić się w tej sprawie w biurze parafialnym w godzinach urzędowania.

Miejsca rezerwowane winny być wyczyszczone, ogrodzone i oznakowane inicjałami gospodarzy. Jeżeli minęło 10 lat od dokonania rezerwacji również należy zgłosić się do biura parafialnego w celu przedłużenia rezerwacji.

Opiekunowie grobów i miejsc zarezerwowanych w momencie przedłużenia otrzymają pisemne potwierdzenie prawa do danego grobu lub miejsca i nadanie numeru.

Wszelkie informacje dotyczące przedłużania ważności grobów i miejsc można uzyskać w biurze parafialnym.


Przepisy cmentarne zawarte w Dzienniku ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 
Warszawa, dnia 18 lipca 1991 r. /Nr 64/ 
oraz z dnia 22 listopada 1972 r. /Nr 47/ 
gdzie zamieszczona jest ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Niektóre z nich cytujemy:
Art. 7 p.2. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do pochowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosiła zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą na pochowanie zwłok.
Zarządzenie:
& 5 p.2 Na polach grzebalnych, przeznaczonych na groby zwykłe, groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:
1/ dla zwłok dzieci do lat 6...
2/ dla pozostałych zwłok: długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m, odstęp od każdego boku 0,5 m
Art. 6
1.Użycie terenu cmentarnego po zamknięciu cmentarza na inny cel nie może nastąpić przed upływem 40 lat od dnia ostatniego pochowania zwłok na cmentarzu.
& 10. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.
& 5 p 1. W przypadku likwidacji grobu , co do którego nie zgłoszono zastrzeżeń i po upływie 20 - u lat nie uiszczono opłaty za dalszy okres, Zarząd Cmentarza... sporządza protokół likwidacji grobu odnotowując w nim numer grobu, wygląd zewnętrzny, obecność nagrobka, pełną treść napisów itp.
2.W razie istnienia nagrobka przedstawiającego wartość materialną, artystyczną lub historyczną i brak jest możliwości ustalenia osoby uprawnionej do jego odbioru, Zarząd Cmentarza postępuje jak w stosunku do rzeczy porzuconej bez zamiaru wyzbycie się własności...
& 9 W wyniku systematycznie prowadzonej inwentaryzacji grobów, jak również w wyniku ekshumacji - uzyskane na cmentarzu miejsca przechodzą do wyłącznej dyspozycji Zarządu Cmentarza....
& 14 Opłatę za miejsce oraz eksploatacyjną uiszcza się jednorazowo na okres 20-lat z możliwością przedłużenia tego okresu pod warunkiem wniesienia w terminie kolejnej opłaty. Nie uiszczenie opłaty w ciągu 1-go roku po upływie okresu 20 - letniego powoduje likwidację grobu i przejęcie miejsca do dyspozycji zarządu cmentarza.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
159 0.11949610710144