Caritas

Parafia pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w okresie od od 1.12.2014 do 25.01.2015 roku realizowała „Podprogram 2014” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Program FEAD polegał na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek i posiłków. Dodatkowo wobec osób objętych Podprogramem realizowane były różne działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne. W ramach działań towarzyszących z każdą z osób przeprowadzono rozmowę wspierającą.
Pomoc kierowana była do osób, które z przyczyn finansowych nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą objęte były osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczył określonego poziomu, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Zgodnie z zasadami realizacji Podprogramu 2014 pomoc żywieniową mogły otrzymać osoby bezdomne oraz osoby, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 813zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 684 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc udzielona była poprzez dostarczanie żywności w formie paczek, w skład których wchodziły:
3 opakowania makaronu świderki,
2 opakowania cukru białego,
2 l mleka UHT
2 opakowania mielonki wieprzowej
1 l oleju rzepakowego

Jedna osoba mogła otrzymać od 1 do 3 paczek w ramach realizacji Podprogramu.
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p. w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w ramach Programu udzielił pomocy żywieniowej 141 osobom i tym samym rozdystrybuował 1.029,30 kg żywności.

Podprogram 2014 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
159 0.12236905097961