2 maja 2023

Biuletyn Parafialny nr 598

30.04.2023

BIULETYN  PARAFIALNY

PARAFII   PW.   ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW
 SZYMONA  i  JUDY  TADEUSZA  w  CHWASZCZYNIE

IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

30.04.2023 rok

Rok X nr 600

Redakcja: Ks. Piotr Gruba i Młodzież

 

Rozważanie o modlitwie

„Panie, naucz nas modlić się.” – cd.

 

Trzeba pamiętać, że modlitwa powinna być: pobożna, pokorna i uważna, czyli winna być traktowana jako najpoważniejsza czynność życia ludzkiego. Jest to bowiem czas spotkania ze Stwórcą – dziecka Bożego ze swym Ojcem. Lekkomyślne traktowanie modlitwy Pismo Święte nazywa „kuszeniem Pana Boga”. Dlatego tak ważną rolę odgrywa skupienie uwagi oraz postawa pobożności i pokory, która sprawia, że nasze duchowe obcowanie z Bogiem odbywa się w atmosferze głębokiego szacunku dla majestatu Bożego. Warto zwrócić uwagę na trzy inne elementy, które dotyczą w szczególności modlitwy błagalnej i stanowią o warunkach jej skuteczności. Niespełnione czy nie wysłuchane modlitwy najkrócej tłumaczy łacińska maksyma: „quia mali, mala, male petimus” – tzn. jesteśmy źli, o złe rzeczy i źle prosimy.

- Jesteśmy w niedyspozycji, czyli nie żyjemy w stanie łaski, więc nie mamy prawa domagać się tego, co zostało obiecane dzieciom Bożym; w tej sytuacji należałoby najpierw błagać Boga o łaskę nawrócenia.

- Prosimy o złe rzeczy, tzn. albo przeciwne woli Bożej, czyli grzeszne, albo szkodliwe dla nas z punktu widzenia ostatecznego celu człowieka, zjednoczenia z Bogiem.

- Źle prosimy, tzn. gdy modlitwa nie wypływa z głębokiej wiary, która rodzi nastrój bezgranicznej ufności oraz gdy brak jej wytrwałości. Często bywa tak, że modlitwa jest tylko asekuracją na wypadek, gdyby inne ludzkie środki zawiodły. Nic więc dziwnego, że taka modlitwa nie przynosi oczekiwanych rezultatów, brak jej bowiem głębokiej ufności we wszechmoc i miłość Bożą. cdn…

Opracował: ks. Piotr 

 

     

ks. Sebastian

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
160 0.080976009368896